CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI HÂN MINH
Tư vấn cấp thoát nước môi trường

Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh. Công suất 10.000m3/ ngày.

Địa điểm thực hiện: tỉnh Đồng Tháp

 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị tỉnh Đồng Tháp

 

Quy mô dự án:

 

- Xây dựng mạng lưới thu gom nước mưa.

- Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải.

- Xây dựng 05 trạm bơm dâng nước thải.

- Xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 10.000 m3/ ngày.

 

Tổng mức đầu tư: 16.4 MEURO

 

Nguồn vốn: ODA NAUY

 

Dich vụ thực hiện:

 

- Khảo sát địa hình

- Khảo sát địa chất công trình - Thu thập công trình ngầm

- Lập báo cáo khảo sát xây dựng

- Hỗ trợ lập dự án đầu tư

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined