CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI HÂN MINH
Tư vấn cấp thoát nước môi trường
Giới thiệu
Giới thiệu về công ty

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng - Thương mại Hân Minh thành lập năm 2004. Tính chuyên nghiệp trong công tác tư vấn hơn 10 năm qua là nền tảng để xây dựng và phát triển Hân Minh trở thành một trong những công ty tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. Qua quá trình nghiên cứu, hợp tác quốc tế, Hân Minh luôn cung cấp các sản phẩm tư vấn, giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả đầu tư cao. Là công ty tư nhân và ...

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined